Oppikirjat ja käytännön ohjeet

Suomenkielistä ohjeistusta ei liikennelääketieteen alalta ollut vielä yhdistyksen perustamisen aikaan. Eri erikoisalat olivat kuitenkin tehneet omia ohjeita lääkäreille uuden ajokortin tarkastusta varten.

Ensimmäinen Liikennelääketieteen oppikirja on vuodelta 1991 (Suomen Liikennelääketieteen työryhmä) ja sen uudistetussa painossa 2002 oli mukana useita yhdistyksen jäsentä toimittamassa Duodecim oppikirjaa. (Kari Kärkölä, Kiti Muller, Mikael Ojala)

2005 alkaen osin johtuen EU ajokorttidirektiivin uudistamisesta tulla lisääntyvästi tarvetta liikennelääketieteellisille koulutuksille. Yhdistys näitä järjesti kollegoille lääkäripäiville tai muina päivinä kuten myös nykyisin.

STM on laatinut ensimmäiset ohjeet lääkäreille 90-luvulla ja 2011-2013, joita on nyt tehnyt vuodesta 2016 lähtien Traficom. Yhdistyksen jäseniä kuin myös Ajopolien asiantuntijoita on ollut mukana päivittämässä ohjeita. Päivityksiä on tehty useita, viimeisin versio 7/22. Käytä aina viimeisiä ohjeita jotka löytyvät Traficomin sivustolla, tämä koskee myös lausuntopohjia. Viimeisin lomake joka on muuttunut, on F203.

Nyt on valmisteilla uusi oppikirja (Duodecim), siinä vastaavasti on toimittajina yhdistyksen jäseniä ( Hannu Parikka, Mikael Ojala, Alpo Vuorio)