Liikennelääketieteen professuuri

SLLY tavoite on ollut alusta lähtien lisätä liikennelääketieteellistä osaamista kollegakunnassa ja sen opetusta myös peruskoulutusvaiheessa.

Liikennelääketieteellä ei ole omaa oppiaineen statusta vieläkään ja opetus toteutuu osana erikoisalojen perusopetusta.

Vuonna 2014 lahjoitusvaroin saadaan Suomen ensimmäinen liikennelääketieteen professuuri, jota hoiti Timo Tervo 5 vuotta.

Jatkoa ei ole toistaiseksi toteutunut.