TULE JÄSENEKSI

lähetä viestiä info(at)liikennelaaketiede.fi tai täytä alla oleva ilmoittautumiskaavake sivun lopussa

Jäsenyys

SÄÄNNÖT JÄSENYYDELLE

Hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi ottamisesta lukuun ottamatta kunniajäsenten valintaa. 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään anomuksen perusteella Suomessa laillistetut lääkärit ja lääketieteen opiskelijat. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksessä voi jäsenenä olla myös muu terveyshuollon ammattilainen.

Hallitus voi lisäksi kutsua yhdistyksen asiantuntijajäseneksi henkilön, joka toiminnassaan liikenteeseen liittyvällä alalla on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus jäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti, asianmukaisesti perusteltuna ja vähintään kahden yhdistyksen jäsenen allekirjoittamana.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi tai kannattavaksi ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Hakemuksen varsinaiseksi jäseneksi tai ehdotuksen asiantuntijajäseneksi, kannatusjäseneksi tai kannattavaksi ainaisjäseneksi kutsumisesta on saatava hallituksessa vähintään 2/3 äänistä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen niin esittäessä lisäksi hyväksyä kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen päämääriä. Kunniajäseneksi esittämisessä on hallituksen oltava yksimielinen.

Varsinaiselta jäseneltä ja asiantuntijajäseneltä peritään vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Kunniajäseneltä ei jäsenmaksua peritä.

Kannatusjäsenen vuosittaisen jäsenmaksun on oltava vähintään kymmenen (10) kertaa niin suuri kuin varsinaisten ja asiantuntijajäsenten. Kannattavan ainaisjäsenen jäsenmaksun on oltava kymmenkertainen kannatusjäsenen vuosittaiseen jäsenmaksuun verrattuna.

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen yleinen kokous erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesityksestä on ilmoitettava jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen sitä yleistä kokousta, jossa asia tulee käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

Jäsen, joka ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.