Yhdistyksestä  

Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry perustettiin 25.5.1976 liikenteen parissa työskentelevien lääkäreiden ja muiden liikennelääketieteestä kiinnostuneitten yhdyssiteeksi. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikennelääketieteen osaamista järjestämällä koulutusta ja tukemalla liikennelääketieteellistä tutkimustyötä. Yhdistys pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun näyttöön perustuvin asiantuntija-argumentein.

Olemme mukana liikennestrategiassa yhtenä toimijana kohti nollavisiota, jolloin kenenkään ei pitäisi kuolla liikenteessä. 

Liikennelääkäreiden määrää pyritään aktiivisesti lisäämään ja terveydenhuolto pystyy pidentämään ajouria väestössä, jos lähdemme ajoissa estämään niitä perussairauksia, jotka ajoterveyttä heikentävät. Vastaavasti hyvällä hoitotasapainolla useimmat sairaudet eivät ole este turvalliselle ajamiselle. Tästä syystä yhdistyksessä voi toimia kaikki terveyshuollon ammattilaiset yhdessä saman päämäärän hyväksi.