AJOPOLITOIMINTA

SLLY on aktiivisesti ollut luomassa Suomeen liikennelääketieteen keskuksia toiminnan alusta lähtien. Ensimmäiset lääkäriohjeetkin yhdistys on luonut  jo 70-luvun lopulla.

Suomen ensimmäinen Ajopoli perustetaan Tyksiin, toiminnan kehittämistä edisti vuonna 2013 voimaan tullut ajokorttidirektiivi ja aktiivinen valmistelutyö tehtiin vuoden 2014 aikana. 

Poliklinikka avataan 7.1.2015 ja on siitä asti toiminut aktiivisena vaativien ajoterveyskysymysten ratkojana. Tyksin Ajopolin mallia on kopioitu Kuopioon jossa ensin oli EU-hanke 2021-2013 ja virallinen toiminta alkaa 1.9.2023 lähtien. 

Oulussa toimintaa on ollut aikanaan Vervessä ja Jari Latvalan hoitaessa Työterveyslaitoksen yksikköä. Nyt vaativia ajoterveyskysymyksiä Oulussa ratkotaan aivovammapoliklinikalla kuntoutusklinikan yhteydessä. Toimintaa vetää Mirva Nätynki ja Sari Kukkamaa.

TAYS piirissä ei ole omaa ajopolia mutta TAYSIN kanssa on sovittu, että Tyksin Ajopoli antaa konsultaatiopalveluita. Potilaalla on valinnan vapaus ja voi valita mihin yksikköön lähtee. Lähettävä taho selvittää maksusitoumuksen tarvittaessa. 

HUS piiri, täällä toimii ajoraati joka on neurologian klinikan alaisuudessa. Raati antaa vastauksia paperilähetteisiin. Muissa  yksiköissä tutkitaan potilaat  lähetteiden mukaan ja  kaikki tahot antavat sen jälkeen ratkaisuja ajoterveyskriteerien täyttymisestä. 

Neljässä yksiköissä tutkitaan erityisesti ajokognitiota ja hyödynnetään digitaalisia menetelmiä tässä, Hus tutkimukset tehdään erillisenä. 

Moniammatillinen raati arvioi ajo-oikeuskysymyksiä. Ajopolien kotisivuilt löytyy tarkempia ohjeita lähetteiden tekemiseen  ja mitä palveluita on mahdollista saada.

Käytännössa Suomessa on nyt ollut kohta moniammatillista ajopoli toimintaa 10 vuotta ja jokaisessa yliopistosairaalassa on liikennelääketieteellistä osaamista. Maa on näin jaettu neljään osaan. Ajopolit huolehtivat oman alueen koulutuksesta ja pääsääntöisesti järjestävät oman alueen lääkäri/lääketiedepäivien sessioita. Ajopoleista on jokaisesta edustaja SLLY hallituksessa. 

Ajopolien toiminta ei ole täysin juridisesti vahvistettu, Traficom ja poliisi ohjaavat Ajopoleilta kysymään arjen liikennelääketieteen ongelmia.

Ajopolit ovat kaikki lähetepoliklinikkoja erikoissairaanhoidossa, itse maksaville palveluita ei ole tarjolla.

Ajopolin arvioivat sellaisia ryhmiä, joiden ajokykyä ei pysty arvioimaan yhden erikoisalan perusteella tai vaaditaan enemmän perehtymistä kokonaistilanteeseen. Kaikissa Ajopoleissa arvioidaan nykyisin ajokognitiota niillä menetelmillä jotka siihen parhaiten soveltuvat.  

Tehdään myös kehittämistyötä ja tutkimustyötä ja pyritään palauttamaan vuosittain lukuisia kuljettajia takaisin työhönsä.   Kuntoutus on tulevia ajopolien tehtäviä.


Terveysperusteinen ajokyvyn arviointi

Ajopolien kautta voi saada ostopalveluna ajokokeita ammattikuljettajien kohdalla vastaavasti kuin keuhkoklinikat järjestävät uniapneaan liittyvää ajovireyden arviointia.

Itsemaksavana näitä voidaan myös pyytää R1 korttiryhmässä silloin kuin ajoterveysvaatimukset täyttyvät, mutta on tarvetta varmistaa, että on riittävää ajotaitoa tai muuta arvioitavaa ennen ajokorttilausunnon laatimista.

Terveysperusteisen ajokyvyn arvion tulisi tehdä tähän perehtyneen liikenneopettajan jolla on jo kokemusta pidempään alasta ja saanut tähän myös lisäkoulutusta. Tämä tarpeen koska lääkäri tarvitsee objektiivisen kuvauksen ajon sujumisesta ja vastauksia tehtyihin pyyntöihin.

Lääkäri laatii lähetteen jonka potilas vie autokoulun opettajalle jolta palvelu pyydetään. Vaihtoehtoisesti se voidaan lähettää myös Ajopolilta suoraan.

Ajokoe tehdään aina autokoulun autolla vain poikkeuksissa omalla autolla, jossa on erityisvarusteet.

Kustannuksia tulee  vähemmän kuin mitä tulisi jos pyydetään ajokoe. Ajokoe mittaa liikennesääntöjen ja auton hallintaa, eikä saa lausuntoa.  Ajokoe ei ajoterveyden testi.