Liikennelääketieteen säätiö

Seuraava apurahahakemus 4/24


Liikennelääketieteen säätiö - Stiftelsen för Trafikmedicin (jäljempänä Säätiö) perustettiin vuonna 2010.

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys päätti vuosien varrella kertyneen varallisuuden asianmukaiseksi käyttämiseksi perustaa Säätiön. Säätiön tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta tukemalla liikennelääketieteeseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kuusi jäsentä ja hallitukseen kolme. Kaikki ovat tähän mennessä osallistuneet toimintaan omalla ajallaan ilman palkkioita.

Säätiön puheenjohtajana toimii Lasse Lehtonen.

APURAHOJA MYÖNNETÄÄN SEURAAVAN KERRAN 2024. Ilmoitus tulee Lääkärilehteen jossa tarkemmat tiedot hakuperusteista ja vaatimuksista sekä apurahan suuruudesta.

Säätiö on jakanut apurahoja seuraavasti:

2011: Eija Ahoniemi ja Thomas Blencowe

2012: Riikka Huhta

2015: Tapio Koisaari ja Johanna Mikkonen

2016: Juhani Kalsi ja Riikka Huhta

2018: Noora Airaksinen, Tuomas Brinck, Petri Vainio

2019: Marja Huuskonen, Tuija Räisänen

2021: Igor Radun