Onnettomuustutkintatyö

Liikennelääketieteen erityispätevyyteen hyväksytään työskentely onnettomuustutkintalautakunnassa.

Jokaisessa lautakunnassa toivotaan että olisi lääkärijäsen mukana. Juha Nuutilaan at oti.fi kannattaa olla yhteydessä


Liikennelääkäri Päivi Laiterlan kokemuksia lautakunnan työstä

Olen ollut mukana Pohjois-Savon tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa lääkärijäsenenä huhtikuusta 2022 alkaen. Liikennevakuutuskeskuksen alaisuudessa toimivat maakunnalliset tutkijalautakunnat tutkivat Suomessa kaikki kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavat liikenneonnettomuudet. Onnettomuuksien tutkintaa koordinoi liikennevahinkokeskuksen yksikkö Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa pyritään selvittämään onnettomuuteen johtavat syyt ja pyritään löytämään onnettomuuksien riskitekijöitä ja parannusehdotuksia uusien onnettomuuksien estämiseksi. OTI kerää tutkinnoista tilastotietoa onnettomuuksien taustalta ja ylläpitää onnettomuustietorekisteriä. Tutkinta on erillistä toimintaa poliisin suorittamaan rikostutkintaan nähden, eivätkä tutkijalautakunnat ota kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin.

Itse olin pitkään jo miettinyt toimintaan mukaan lähtöä, koska olen aina ollut kiinnostunut erilaisista onnettomuuksista ja niiden taustoista. Oma innostukseni on alun perin saattanut lähteä teini-ikäisenä Tuulilasi-lehden kuukauden shokki -juttuja lukiessa. Nämä Tuulilasin jututkin ovat pohjautuneet tutkijalautakuntien tekemiin tapausselostuksiin.

Meitä on tavallisesti viiden tutkijan muodostama ryhmä, joka lähtee tutkimaan tuoretta onnettomuutta. Ryhmän muodostavat poliisi, ajoneuvotekninen jäsen, liikennetekninen jäsen, lääkäri sekä käyttäytymistieteilijä. Näistä 3 ensimmäistä lähtevät aina tapahtumapaikalle tekemään paikkatutkintaa. Pohjois-Savossa me muutkin lähdemme, jos vain pääsemme, mutta pakollista se ei ole. Paikkatutkinnan jälkeen sovitaan, ketkä ovat yhteydessä osallisiin ja haastattelevat heitä.

Tehtävänäni on selvittää onnettomuuksissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden kuljettajien terveydellisiä taustoja ja etsiä sieltä mahdollisia onnettomuudelle altistavia riskitekijöitä. Lisäksi kirjaan ylös osallisilla todetut vammat ja arvioin turvalaitteiden toimivuutta ja vaikutuksia vammautumiseen tai menehtymiseen yhdessä erityisesti ajoneuvoteknisen jäsenen kanssa.

Tutkinnan lopussa kokoonnumme loppukokoukseen, jossa muotoillaan tapauksesta tapausselostus. Tässä esitämme tapauksen kulun, keskeiset riskitekijät ja parannusehdotukset näille. Onnettomuustietoinstituutti (OTI) kerää ehdotuksista keskeisiä eteenpäin vietäviä parannusehdotuksia. Tutkijalautakuntien esittämiä asioita ovat olleet muun muassa alkolukkojen käytön lisääminen ja niiden käyttöönoton helpottaminen. Tällä hetkellä ehdotuksiin voi tutustua  myös Moottori- lehden tutkijalautakuntaosiosta.

Yleislääkärinä ja erityisesti liikennelääketieteen erityispätevyyttä tehdessä tämä työ on antanut aitiopaikan suomalaiseen liikenneterveyteen. Tässä näkee konkreettisesti ja käytännössä sen, mitkä tekijät ovat kuolonkolareiden ja vakavien loukkaantumisten taustalla. Työ on moniammatillisuutta parhaimmillaan, jokainen tuo oman erikoisalansa osaamista tutkintaan ja näistä rakennetaan sitten yhteinen näkemys tapahtumista ja parannusehdotuksista.

Työstä maksetaan pieni korvaus. Liikennelääketieteen erityspätevyyden teoriaosioon tutkijalautakuntatoiminnasta saa lukea 10 tuntia. Erityisesti käytännön kliinistä työtä tekevien kollegoiden näkökantoja kaivataan lisää.  Kannattaa lähteä mukaan, jos on yhtään kiinnostusta onnettomuuksien tutkintaan. Tällä hetkellä erityisesti Itä-Suomen eri tutkijalautakuntiin kaivataan lääkäreitä. Lisätietoja lautakunnista ja toiminnasta voi kysyä Onnettomuustietoinstituutin yhteyshenkilöltä Juha Nuutiselta (juha.nuutinen@oti.fi). Myös liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuihin www.lvk.fi/onnettomuustietoinstituutti/oti/ kannattaa käydä tutustumassa.