Onnettomuustutkinta

Yhdistys on alusta lähtien ollut tukemassa myös Suomen onnettomuustutkinnan historiaa. Ensimmäinen onnettomuustutkinta toteutuu 8.3.1968. Lautakuntaan lääkäreitä tarvittiin ja lääkärikunta on ollut mukana vuodesta 1974 lähtien. Suomessa kaikkiin lääneihin saatiin omat lautakunnat 1971.

Perustajajäsenet olivat huolissaan liikenneonnettomuuksien määristä ja liikennelääketieteellisen osaamisen lisääntyvästä tarpeesta. Lääkärijäsenien perustehtäväksi lautakunnissa oli tutkia vammautumista, nykyisin sairauden, lääkityksen tai muun tilan osuutta onnettomuuden synnyssä.

Lääkärin osallistuminen lautakunnan toimintaan hyväksytään osana erityispätevyyskoulutusta.