Historia

Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikennelääketieteen osaamista järjestämällä koulutusta ja tukemalla liikennelääketieteellistä tutkimustyötä. Yhdistys pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun näyttöön perustuvin asiantuntija-argumentein.


Vuosina 1976-1980 tehtiin liikennetraumojen mekanismeja koskevaa tutkimustyötä, järjestettiin ensiapukursseja lääkäreille ja keskusteltiin eri sairauksien vaikutuksista ajokykyyn. Yhdistyksen toiminta myötävaikutti mm. turvavyön käyttöpakon säätämiseen ja loi pohjaa myöhemmille ajo-korttilääkärintarkastusten uudistuksille.


Vuosina 1980-1990 luotiin kansallista liikennelääketieteen verkostoa ja solmittiin kansainvälisiä suhteita. Yhdistyksen hallitukseen valittiin maan korkeimman poliisijohdon edustaja. Ministeriöiden kanssa keskusteltiin ajokortin myöntämisen terveydellisistä edellytyksistä. Yhdistys sai edustajansa Liikenneturvan hallintoneuvostoon ja vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) neuvottelukuntaan.


Vuosina 1990-2000 painopistealueena oli koulutus. Ensimmäinen Liikennelääketiede-kirja julkaistiin vuonna 1991. Kokonaan uudistettu laitos julkaistiin vuonna 2002. Tärkein saavutus ko. vuosikymmenellä oli kuitenkin liikennelääketieteen erityispätevyyteen johtavan koulutusohjelman luominen ja saaminen hyväksytyksi vuonna 1997.


Vuosina 2005-2010 yhdistys on ollut mukana mm. Lääkäripäivien koulutustoiminnassa ja  yhdessä Työterveyslaitoksen, Liikenneturvan ja  Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan ja  Oulun työterveyden  kanssa järjestänyt 2006 ja 2010 Valtakunnalliset liikennelääketieteen - ja turvallisuuden päivät. Järjestelytoimikunta, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus ja AKT perustivat VIA-liikenneturvallisuuspalkinnon. Vuonna 2006 se jaettiin Exxon oil/Esso oy:lle ja 2010 Timo Tervolle. 

Yhdistys on pyrkinyt parantamaan lääkärien koulutusta ajoterveyden arvioinnin alueella syntymästään lähtien. Vuodesta 2005 alkaen yhdistys on ollut keskusteluissa HY:n lääketieteellisen tiedekunnan ja eduskunnan liikennevaliokunnan kanssa liikennelääketieteen opetuksen tehostamisesta/aloittamisesta maassamme. Tämä ajatus mainittiin jo vuosia 2006-2011 koskevassa Liikenneturvallisuussuunnitelmassa, mutta jäi vielä toteutumatta.  Vuonna 2010 asetettiin tavoitteeksi liikennelääketieteen oppituolin perustaminen, tarve olisi kaikkiin lääketieteellisiin tiedekuntiin. Tarvitaan opettajia kuin tutkijoita.  Liikennepsykologian professuurit toimivat Helsingin ja Turun Yliopistoissa, näitä toimiaa ei ole enää. 

Ajoterveyden arviointiyksiköitä myös on toivottu lähes yhdistyksen perustamisesta lähtien. Tätä on eduskunnan liikennevaliokunta jo kahdesti ehdottanut ja asiaa  pohdittu eri ministeriöissä. Yhdistys aktiivisesti pyrki luomaan keskusta Hyksiin. Tyksissä avattiin Suomen ensimmäinen Ajopoli vuonna 2015 tammikuussa, seuraavana vuonna myös Husin ajoraati. Kuopion toiminta yhdistys on tukenut vuodesta 2019 ja myös Oulun jossa ollaan omaa poliklinikkaa nyt käynnistämässä. 

Ohjeita lääkäreille on yhdistys tuottanut ajoterveyden arvioinnista ja jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä niin erikoisalojen ohjeita kuin STM:n ja Traficomin. Liikennelääketieteen oppikirja Duodecim painettiin vuonna 2000. Uutta painosta ollaan vasta nyt tekemässä.

Tukeakseen liikennelääketieteen tutkimusta yhdistys perusti vuonna 2010 Liikennelääketieteen säätiön, jonka päättävät elimet ovat hallitus ja valtuuskunta. Säätiön tarkoituksena on jakaa apurahoja alan tutkijoille. Tästä lisää säätiö kohdasta.

Suomen ensimmäinen liikennelääketieteen professuuri toteutui 2014-2017, tehtävään valittiin Timo Tervo. Hänen jälkeensä ei ole saatu jatkajaa.


  

Yhteistyö eri organisaatioiden kanssa

Yhdistyksen perustehtävistä on ollut yhteistyö eri tahojen kanssa jotka liittyvät liikennelääketieteeseen. Yhdistyksellä pitkä perinne tästä poliisiviranomaisten kanssa vielä tänäkin päivänä.

Yhdistyksellä on edustajat OTI:ssa ja Liikenneturvassa hallintoneuvostossa kuin myös Liikennelääketieteen säätiössä jaa sen valtuuskunnassa.