Jäsensihteeri

Vuonna 2023-2024 jäsenasioita hoitaa Jyrki Varjonen jäsenmaksujen osalta.

Sihteeri Kerkko Rantanen ottaa vastaa uusia hakemuksia info at liikennelaaketiede.fi