Yhteisöjäsenyys

Yhdistyksellä on  yhteisöjäseniä. Liikennelääketiede koskettaa monia ja yhteistyötä tarvitaan turvallisen liikkumisen edistämiseksi. Kiitos kaikille kannatusjäsenille!

Ensimmäiset jäsenet ovat olleet Taksiliitto, Rahtarit , Vakuutuskeskus ja Uudenmaan autokouluyhdistys. Vuonna 2024 jäseniksi saimme  Linja-autoliiton ja Sakry ry. Mahdollisesti uusia kannatusjäseniä on vielä tulossa.

--------------------------------------------------------

Vakuutuskeskus 

https://www.vakuutuskeskus.fi/

Vakuutuskeskus-ryhmä on vahinkovakuutusyhtiöiden keskusyhteisö ja neljän vakuutuslajin osaamiskeskus. Sen muodostavat Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Vakuutuskeskuksen organisaatiot toimivat yhteisillä resursseilla ja niillä on yhteinen johto.

Keskus hoitaa lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa sekä koordinoi jäsenyhtiöidensä yhteistyötä ja kansainvälisiä tehtäviä. Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimii lisäksi mittavaa liikenneturvallisuustutkimusta tekevä Onnettomuustietoinstituutti OTI.

Rahtarit

https://www.rahtarit.fi/

Rahtarit ry on maan suurin vapaaehtoisesti toimiva ammattialajärjestö, jossa raskaan liikenteen ammattilaiset niin yrittäjät kuin työsuhteiset kuljettajat sekä muut alan henkilöt ovat tasavertaisia jäseniä.

Rahtarit ry 50 vuotta

Yhdistys on perustettu ulkomaanliikenteen kuljettajien aloitteesta 11.3.1973 laivamatkalla Lyypekistä Helsinkiin. Yhdistyksen toiminta-ajatus on lähtöisin Keski-Euroopasta, missä on toiminut vastaava Les Routiers -kuljettajajärjestö jo 1930-luvulta lähtien. Tämän mallin mukaisesti yhdistys toimii täysin epäpoliittisena ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä tahona kaikkien kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivien kesken.

Mottomme on Tietoa – Taitoa – Turvallisuutta.  

------------------------------------------------------------------

Uudenmaan autokouluyhdistys

https://autokouluyhdistys.fi/

Vastuullista liikennekulttuuria

Yhdistyksemme on autokouluyrittäjien etujärjestö. Jäsenemme haluavat omassa työssään toimia vastuullisen liikennekulttuurin edistäjinä. Jäsenistön etuja valvotaan käymällä aktiivista keskustelua sidosryhmien kanssa ja järjestämällä erilaisia keskustelutilaisuuksia.

Autokouluyrittäjien etujärjestö. Jäsenemme haluavat omassa työssään toimia vastuullisen liikennekulttuurin edistäjinä. Yhdistyksemme edistää hyviä suhteita sidosryhmien kanssa.

Linja-autoliitto

Vuonna 2024 alkaen mukana on Linja-autoliitto.

https://www.linja-autoliitto.fi/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Linja-autoliitto on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien joukkoliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö jo vuodesta 1928.

Jäsenyrityksiä on 142 kpl

Liiton tavoitteena on yhteiskunnallisena vaikuttajana (viranomaisten ja muiden sidosryhmien kautta) turvata jäsenyrityksille kaupunkiliikenteessä ja maanteiden henkilöliikenteessä hyvät, tasapuoliset ja kestävät liiketoimintaedellytykset sekä asiakkaille laadukkaat ja kattavat liikennepalvelut.


Suomen Ajokyvyn arvioitsijat  Sakry ry on yhteisöjäsenemme vuodesta 2024

https://sakry.fi/

Suomen Ajokyvynarvioitsijat ry eli Sakry, on Suomessa toimivien ajokyvyn arvioitsijoiden oma yhdistys. Yhdistys on perustettu 2020 ja yhdistyksen toiminta ajatuksena on varmistaa ajokyvyn arvioitsijoiden ammattitaitoisuus sekä lääkäreille lähetettävien lausuntojen luotettavuus ja laadukkuus. Yhdistyksen jäsenet jakautuvat valtakunnallisesti laajalle alueelle ja tavoitteena on saada lisää arvioitsijoita eri alueilta ympäri Suomen.

Palveluita on vuosia hyödyntänyt Tyksin Ajopoli mm.

Suomen Taksiliitto

https://www.taksiliitto.fi/

Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja liikennepalvelualan asiantuntija, jolla on vuosikymmenien kokemus ammattiliikenteestä. Valvomme taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa: 

Yhteystiedot

Suomen Taksiliitto
puh. 020 775 6800 (avoinna arkisin klo 9–15)
taksiliitto(at)taksiliitto.fi
Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki